vásárlási feltételek

Kedves Látogatónk, szeretettel üdvözöljük!
Kérjük, hogy rendezvényünk zökkenőmentes és biztonságos lebonyolítása érdekében olvassa el és vegye figyelembe az alábbiakat!

A belépőjegy egy fő belépésére jogosít, abban az esetben, ha a látogató elfogadja a Rendezvényszervező által az alábbiakban megszabott feltételeket és tudomásul veszi, hogy köteles betartani az meglátogatott intézmények házirendjét és ezek biztonsági rendszabályait. Kérjük, belépőjegyét őrizze meg a rendezvény végéig! A rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Rendezvényszervező a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a rendezvényt még érvényes belépőjeggyel sem látogathatja. Tilos behozni a rendezvényre bármilyen fegyvert, láncot, szúró-, ütő-, vágó- vagy robbanóeszközt, illetve más, a Rendezvényszervező által veszélyesnek ítélt tárgyat. A feltételeket durván megszegő látogatót a Rendezvényszervező eltávolíthatja, a belépést megtagadhatja és a belépőjegy árát nem téríti vissza. A rendezvényen a Rendezvényszervező megbízásából kép is készülhet, amelyen mint látogató Ön is feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Rendezvényszervezővel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben. A helyszínek változtatási jogát fenntartjuk, az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. A rendezvény elmaradása esetén a jegyek kizárólag a vásárlás helyszínén, az elmaradás hivatalos bejelentésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül váltható vissza. Elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyet pótolni vagy cserélni nem áll módunkban. A belépőjegy polgári jogi szerződés Ön és az Activ Color Kft. mint Rendezvényszervező között. A belépőjegy megvásárlását a Rendezvényszervező jognyilatkozatként, a rendezvény látogatására vonatkozó szabályok elismeréseként tekinti.

Felejthetetlen találkozásokat, gazdagító beszélgetéseket és jó szórakozást kívánunk! Köszönjük figyelmét, és hogy tiszteletben tartja a fent megfogalmazottakat!

Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy az Activ Color Kft. (1118 Budapest, Maléter Pál utca 2. A/1., IV/3. ) által a nyitottmutermek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.